Geoblog.pl    mitrofan    Zdjęcia    Ukraina od A do Zet    Zamek - cytadela - fortyfikacje to wysokie kwadratowe ziemne wały z pięciokątnymi bastionami na naroznikach.
Z lewej strony kaplica ofiar NKWD

Zamek - cytadela - fortyfikacje to wysokie kwadratowe ziemne wały z pięciokątnymi bastionami na naroznikach.Z lewej strony kaplica ofiar NKWD
Zobacz wpis z tego miejsca:
Złoczów
Zobacz cały album z tej podróży:
Ukraina od A do Zet
mitrofan
Małgorzata Kaptur
zwiedziła 19% świata (38 państw)
Zasoby: 539 wpisów539 465 komentarzy465 6247 zdjęć6247 1 plik multimedialny1